Miljö Hälsa Kvalité GDPR

Vi:

  • Erbjudar våra kunder miljöanpassade servicetjänster

  • Är ansvarsförsäkrade hos Dina Försäkringar upp till 10 miljoner

  • Förebygger miljöpåverkan och ständigt förbättrar oss i miljöarbetet

  • Följer lagstiftningen och lever upp till våra kunders miljökrav

  • Har tillstånd, intyg och utbildar oss kontenueligt vad uppdragen kräver

  • Våra beslut i företaget är att verka i NOLLVISIONENS anda så att ingen ska behövas dödas eller skadas svårt i trafiken.

  • Våra beslut och strävan är att vara ett företag där trafiksäkerheten står i fokus och i linje med riksdagens mål för trafiksäkerhet mot nollvisionen
     

Endast använda aspen akrylatbensin i våra sågar, trimmrar, röjsågar, klippare, fyrhjulingar och maskiner.

För oss är miljö och hälsa så viktig att vi valt att inte vara anslutna till några miljöcertifieringsföretag. Att "bara" hålla sig inom vissa gränser och uppfylla vissa villkor, det räcker inte för oss.

Därför har vi  valt att gå ett steg längre, genom att bara välja det som är absolut bäst för våran miljö. Vad gäller bränslen, oljor, däck, maskiner och utbildning.

 

Information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med nya Dataskyddslagen. 

I enlighet med den nya Dataskyddslagen GDPR har du som privatperson rätt att begära information om vilka personuppgifter vi sparar, du kan också begära att vi ändrar eller helt tar bort dessa personuppgifter. De företags- och personuppgifter vi behandlar och lagrar är följande:

Företagsnamn/Namn

Företagsadress/Adress

Personnr

Telefonnr

Kontakperson(er)

Varför vi lagrar denna information:

Utöver den kontaktinformation som nämns ovan lagrar vi orderhistorik för statistisk uppföljning, garantiåtaganden, fakturering och underlag för Rot och Rut-tjänster.

De person- och företagsuppgifter du lämnat till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag.

Önskar du exakt information om vilka personuppgifter vi lagarar, vill begära ändring eller radering så är du välkommen att kontakta oss  på telefon 070-333 33 77 eller mejl   [email protected]

 

 /logga.jpg

mm9003180551.gif

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)